AMTR System z Certyfikatem Jakości

Spółka AMTR System 2 lipca 2020 r. została poddana zewnętrznemu audytowi i po kilkumiesięcznych przygotowaniach otrzymała Certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 (System ISO PN-EN ISO 9001:2015). 


Celem AMTR System jest tworzenie trwałej wartości, która pomaga naszym klientom w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej –  dlatego postanowiliśmy wspomóc wewnętrzne działania skutecznie utrzymywanym Systemem Zarządzania Jakością. W przebieg certyfikacji zaangażowany był cały zespół,
a wdrażała i nadzorowała go Justyna Maciąg-Tworzydlak, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością.zdobyliśmy certyfikatUzyskanie Certyfikatu jest kolejnym etapem sukcesywnie prowadzonej polityki wewnętrznej, mającej na celu: budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów, zwiększenie atrakcyjności firmy na tle konkurencji oraz usprawnienia realizacji zamówień klientów.