Naprowadzacze

Naprowadzacze przeznaczone są jako dodatkowe elementy do systemu przeładunkowego będące integralną częścią doku, stosowane są w obiektach przemysłowych, usługowych, handlowych, warsztatowych i innych. Naprowadzacze zalecane są przede wszystkim do obiektów logistycznych, w których następują ciągłe przyjęcia i rozładunki towaru.

Naprowadzacze wykonane są z elementów stalowych (kształtowniki kołowe i płaskowniki). Stalowe elementy zabezpieczone są powłoką cynkową stanowiącą osłonę antykorozyjną. Naprowadzacze będące przedmiotem niniejszego Opisu Technicznego posiadają odpowiednią grubość ścianki, która stanowi mechaniczne zabezpieczenie na wypadek oddziaływania dużych obciążeń dynamicznych (najazd samochodu ciężarowego). W zależności od rodzaju, długości i kształtu naprowadzacze dzielimy na następujące typy:

AMTR-N

naprowadzacz łamany

Naprowadzacz stalowy, łamany pod kątem 15 stopni o długości około 2000 mm. Rama stanowiąca szkielet naprowadzacza wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 159 mm. Stopy naprowadzacza wykonane z rur stalowych o średnicy 159 mm i środkowej podpory, ustawione na podkładce prostokątnej i kwadratowej z blachy płaskiej. Występują również w wersji do zabetonowania.  

Karta katalogowa

AMTR-N

naprowadzacz prosty

Naprowadzacz stalowy, o długości około 1840 mm. Rama stanowiąca szkielet naprowadzacza wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 159 mm. Stopy naprowadzacza wykonane z rur stalowych o średnicy 159 mm, ustawione na podkładce kwadratowej z blachy płaskiej. Występują również w wersji do zabetonowania.  

Powyższe naprowadzacze mogą występować w wersji ocynkowanej, lakierowane na dowolny kolor, lub ocynkowane i lakierowane jednocześnie. Wykonujemy również naprowadzacze niestandardowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zapytania handlowe proszę wysyłać drogą elektroniczną.